HDPE BORU NEDİR ? (POLİETİLEN)

HDPE BORU NEDİR ? (POLİETİLEN)

 

HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. İsmi İngilizce karşılığı olan “High Density Polyetylene” kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. Diğer polietilenlere oranla çok daha katı, güçlü ve LDPE ye (düşük yoğunluklu polietilen) oranla daha ağır olmasına karşın daha serttir.Sanayi ve imalat sektöründe genelde bu isim kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak, 1.75 kg. petrolden , 1 kg. HDPE hammadde elde edilir. HDPE sudan daha hafiftir. Döküm teknolojisi kullanılarak veya ekstruzyon yöntemiyle imal edilebilir, takım tezgahlarında işlenilebilir ve özel kaynak yöntemleri kullanılarak birleştirilebilir. Yapışkan kullanılarak birleştirilmesi oldukça zordur.

HDPE, görünüm olarak LDPE’e benzese de ondan çok daha sert, molekül kütlesi 150000-400000 dolaylarında bir polimerdir. Suya, kimyasal maddelere direnci iyidir. Işık ve açık hava koşullarına LDPE’de olduğu gibi dayanıklı olmamakla beraber özel katkılarla(carbon black) bu direnç artırılabilir. Mekanik özellikler çok iyi olup, özellikle darbe ve çekme dayanımları yüksektir. Bazı dolgu maddeleriyle de özellikler daha da iyileştirilir. Normalde çekme dayanımı 225-350 kgf/cm² civarındadır. Sıcaklık dayanımı 100°C’nin üzerindedir.

KULLANIM ALANLARI

Geniş bir kullanım alanına sahip olan HDPE, basınçlı borular, gaz dağıtım boruları, şişe, bidon, varil, beyaz eşya ve makina parçaları, yalıtkan, oyuncak, elektrik ve elektronik eşya imalatında kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle suya dayanıklılığı sebebiyle tekne ve depo yapımında da HDPE’den yararlanılmaya başlanmıştır.

HDPE’nin tekne yapımında sağladığı avantajlar

HDPE yaşlanmaya ve korozyona karşı son derece dayanıklı olduğundan (ölçülebilen ömrü minimum 50 yıl) özellikle denizde, tekne yapımında kullanılan tüm diğer malzemelere oranla daha uzun ömürlüdür.
Gerilim çatlağı ve çatlak ilerleme direnci yüksek olduğundan, darbeli kazalar minimum hasarla atlatılır.
PE malzeme esnek olduğundan, en kötü çalışma koşullarında bile kolaylık ve sağlamlık gösterirler. Öte yandan ağır deniz ve hava koşullarında, malzemenin elastikiyeti sönümleyici etkisiyle sürüş konforunu arttırır.
Çelik, ahşap, aluminyum veya kompozit malzemelere göre daha hafif ve kolay birleştirilebilir. İmalat aşamasında ve sonrasında birçok konstrüktif kolaylık sağlar.
Polietilenin anti-korozyon özelliği sayesinde her türlü çalışma koşulunda direncini ve performansını korur.
Darbe dayanımı oldukça yüksektir ve düşük sıcaklıklarda dahi kırılganlık göstermezler. İçine katılan katkılar sayesinde yüksek sıcaklıklarda da dayanımları korunur.
Kir ve su tutmaz, toksik madde içermez ve temizlemesi çok kolaydır.
Donmaya karşı direnci yüksektir. İçinde bulunduğu sıvının donmasından dahi etkilenmez.
Hammadde bazında , çelik, aluminyum ve ahşaba oranla daha hafif ve ekonomiktir. Teknelerin daha hafif olması sonucu işletme maliyetleri de düşer.
Boya ve bakım gibi ihtiyaçları yoktur, temizliği çok kolaydır.
Birçok uygulamada zehirli boya ya da başka bir koruyucu kaplamaya gerek duyulmaz.

 

WHAT IS HDPE PIPE? (Polyethylene)

HDPE is a high density polyethylene material obtained from petroleum. The name comes from the English word “High Density Polyetylene”. Compared to other polyethylene, it is more solid, stronger and harder than LDPE (low density polyethylene), although it is harder. Approximately 1.75 kg. from oil, 1 kg. HDPE raw material is obtained. HDPE is lighter than water. It can be manufactured by using casting technology or by extrusion method, can be processed in machine tools and can be combined using special welding methods. It is quite difficult to combine using adhesive.

Although HDPE is similar in appearance to LDPE, its molecular mass is more than 150000-400000. Good resistance to water, chemicals. This resistance can be increased in light and outdoor conditions as well as in LDPE with special additives (carbon black). Mechanical properties are very good, especially the impact and tensile strength is high. With some fillers, the properties are further improved. Normally the tensile strength is around 225-350 kgf / cm². The temperature resistance is above 100 ° C.
usage areas

HDPE, which has a wide usage area, is used in the production of pressure pipes, gas distribution pipes, bottles, drums, barrels, white goods and machinery parts, insulator, toys, electrical and electronic goods. In recent years, HDPE has started to be used in boat and warehouse construction especially due to its resistance to water.

Advantages of HDPE in boat construction

Since HDPE is extremely resistant to aging and corrosion (minimum 50 years of measurable life), it has a longer service life, especially at sea, than any other material used in boat construction.
As the voltage crack and crack resistance are high, impact accidents are avoided with minimum damage.
Because PE material is flexible, they are easy to handle even under the worst operating conditions. On the other hand, in heavy sea and weather conditions, the elasticity of the material increases the driving comfort with its damping effect.
It is lighter and easier to assemble than steel, wood, aluminum or composite materials. Provides many constructive convenience during and after the manufacturing process.
Polyethylene’s anti-corrosion properties protect its resistance and performance in all operating conditions.
Impact resistance is very high and does not show brittleness even at low temperatures. Thanks to the additives involved, their resistance is maintained at high temperatures.
It does not contain dirt and water, does not contain toxic substances and is very easy to clean.
High resistance to freezing. It is not even affected by the freezing of the liquid.
It is lighter and more economical than raw material, steel, aluminum and wood. When the boats are lighter, the operating costs decrease.
There is no need for paint and maintenance, cleaning is very easy.
No need for toxic paint or other protective coating in many applications

You may also like...

Bir yanıt yazın